• Камін

  НОКС + програми 1С і КАМІН . ВКонтакте

  21.09.2015

  Відкрита група

  Стандартні та галузеві рішення

  Система програмних рішень на платформі 1С:Підприємство 8 враховує необхідність вирішення стандартних завдань і індивідуальні потреби підприємств. Ця особливість програм дуже важлива для глави компанії або відповідального фахівця, який займається підбором системи.

  Як же вдається поєднувати ці властивості? Програми 1С на сьогоднішній день застосовуються в сотнях фірм в Росії і СНД, досвід їх масового використання враховується при створенні фахівцями фірми 1С типових рішень для найбільш поширених типів підприємств. Аналіз досвіду використання дає можливість розробникам з компанії 1С допрацьовувати і детально опрацьовувати функціональні можливості системи. Велика частка користувачів віддають перевагу стандартним програмам, не вносячи зміни і не допрацьовує їх.

  На сьогоднішній день сотні компаній по всій країні розробляють і реалізують галузеві рішення на платформі 1С:Підприємства, що враховують спеціалізовані потреби галузі. Такі компанії розробляють спеціалізовані тиражні рішення на базі загальних методологічних рішень фірми 1С, при цьому розробники враховують у своїх програмах вимоги і специфіку обліку в компаніях, що працюють у певній галузі. Зокрема фірма Бухоблік і Торгівля пропонує галузеві рішення для автоматизації туристичного і готельного бізнесу, авіа агентств, підприємств громадського харчування і т. д.

  Платформа 1С:Підприємство також дає можливість реалізовувати індивідуальні рішення для певних компаній. Сертифіковані співробітники нашої компанії готові вирішувати такі завдання. Подібні програми можуть бути підсумком розвитку або поліпшення типового рішення фірми » 1С або спеціалізованої тиражної програми, але при необхідності наші фахівці можуть розробити програму з нуля.

  Глава компанії має можливість вибирати найбільш підходящий для нього варіант автоматизації з урахуванням специфіки діяльності своєї компанії, важливості досягнутих завдань, можливих термінів і оптимальних затрат на впровадження програми. Важливе значення грає той факт, що одне і те ж рішення дає можливість автоматизувати підприємства поетапно і при цьому досягати бажаного результату після проходження кожної щаблі. Компанія може зробити перші кроки, вибравши типові або галузеві тиражні рішення, з їх допомогою автоматизувавши виконання основних завдань організації при мінімальних часових і фінансових витрат, а після цього – почати удосконалити програму з урахуванням особливих характеристик діяльності свого підприємства. При цьому застосовувати рішення можна без зупинки.

  Безперервний розвиток системи

  Лінійка програмних продуктів 1С:Підприємство і склад їх функціональних можливостей активно розвивається разом з ростом стандартних потреб російських компаній. Підхід, використаний при створенні 1С:Підприємства дозволяє фірмі 1С розробнику і компаніям-партнерам оперативно реагувати на мінливі вимоги організацій до програмних продуктів.

  зокрема, в період активної модернізації промислових компаній, компанія 1С випустила програму для виробничих підприємств. У ньому були враховані стандартні потреби виробничих підприємств, практично початківців побудову своєї роботи з нуля.

  Коли конкуренція в усіх сферах ринку посилилася, підприємствам знадобилися більш досконалі засоби аналізу інформації щодо власної діяльності та роботи конкурентів, тоді в програмних рішення 1С:Підприємства були введені нові функції, що дозволяють керівникам аналізувати ефективність виробничої діяльності і торгові процеси. Програми були забезпечені новими засобами планування, формування бюджетів та відстеження фінансових показників.

  Всі новітні зміни норм вітчизняного законодавства миттєво враховуються розробниками програм, які готують відповідні оновлення. Іноді законодавство впливає на створення нових типів підприємств, особливості обліку яких потребують спеціалізованих програмних продуктах. Фірма 1С Розробник оперативно реагує на такі зміни і пропонує готові рішення. Наприклад, після появи форми приватного підприємництва компанія 1С запропонувала ринку спеціальну програму, яка максимально враховує специфіку обліку в таких організаціях.

  Автоматизація окремих завдань і комплексна автоматизація

  При виборі та прийнятті рішення про впровадження автоматизованого рішення керівник повинен вибрати одну з двох стратегій: віддати перевагу окремі підсистеми для окремих напрямків обліку або слідувати принципу централізації і впровадити комплексне рішення. Світовий досвід автоматизації та глобальні тренди розвитку економічних систем доводять, що єдиного підходу в цьому випадку немає. Компанія повинна слідувати власним підприємствам і пріоритетам і вибрати один з підходів або поєднувати їх.

  Компанія може віддавати перевагу одній з концепцій: запровадити окремі конфігурації, які будуть діяти автономно або інтегруватися за допомогою різних механізмів обміну даними або застосовувати комплексні рішення. Найчастіше, якщо завдання різних підрозділів компанії не перетинаються, більш ефективним є застосування відокремлених рішень. Якщо завдання пов’язані між собою, краще застосовувати комплексні рішення і використовувати інформаційний простір. Втім, в одній компанії можуть використовуватися обидва види рішень: комплексні для основної діяльності та відокремлені для вирішення окремих завдань.

  Єдина технологічна платформа

  Система програм 1С:Підприємство 8 грунтується на єдиній платформі, яка стала основою для створення всіх конфігурацій. Одна технологічна платформа стає гарантією невеликій вартості окремих рішень і спрощує їх створення. Така концепція забезпечує стандартизовану розробку, масштабованість і гарантує прискорене впровадження новітніх технологій у всіх конфігураціях.

  Поза залежності від специфіки виду діяльності компанії-користувача і фірми розробника платформа 1С:Підприємства для всіх конфігурацій дозволяє:

  використовувати систему на одному комп’ютері або десятці машин, об’єднаних локальною мережею;

  використовувати файловий варіант, або клієнт-сервер (MS SQL Server);

  забезпечує роботу територіально розподілених точках з регулярним обміном даними;

  застосовувати новітні технології сучасних технологій (WEB, XML, інтегрувати програму з іншими програмними системами та торгівельним обладнанням).

  Одна технологічна платформа і загальна методологія дає можливість розробляти галузеві та індивідуальні рішення на основі стандартних за допомогою додавання тільки потрібних функцій, які потрібні на підприємстві з врахуванням специфіки його роботи.

  Такий підхід гарантує фінансову економію за рахунок невисокої ціни специфічних для галузі або індивідуальних рішень, адже витрати на їх розробку менше, ніж на створення рішення з нуля.

  Всі ці параметри гарантують швидку швидкість розробки і впровадження програм при максимальному використанні функціональних можливостей та методології стандартних програм.

  Такий підхід також полегшує навчання майбутніх користувачів програмних продуктів, адже якщо співробітник компанії вже прослухав курс по системі 1С:Підприємство чи вже працював з однією з програм цієї лінійки, він зможе максимально швидко освоїти застосування галузевих та індивідуальних рішень.

  Крім того, стандартизація платформи полегшує адміністрування, адже функції адміністрування практично єдині для всіх конфігурацій. Велике число сисадмінів і фахівців з автоматизації вже працювали з конфігураціями 1С:Підприємства», а деякі не тільки адміністрували, але і модифікували їх. Освоїти ці функції можна в стислі терміни – всього за пару днів.

  Відкритість системи

  1С:Підприємство – це відкрита система, що є важливою позитивною відмінністю, адже при прийнятті рішення про придбання та встановлення системи керівник будь-якої організації хоче отримати гарантії того, що програма – це не чорний ящик, який не підлягає змінам. Програму можна вивчити і надалі при необхідності адаптувати до потреб підприємства. Модифікацію можуть провести фахівці компанії Бухоблік і Торгівля або співробітники ІТ-департаменту Вашої компанії.

  Для того, щоб полегшити внесення змін у конфігурацію, в комплекті поставки можна знайти засоби модифікації і коригування системи рішення і всю необхідну документацію про це. І співробітник, який займається адмініструванням Вашої системи, і розробники 1С, і фахівці фірм-розробників спеціалізованих рішень використовують однакові засоби.

  Настройки 1С:Підприємства дають можливість зменшити трудовитрати на зміну програми та її супровід. Конфігурації 1С:Підприємства 8 володіють можливостями зв’язку з іншими рішеннями і апаратними засобами.

  Обмін файлами

  Легко обмінюватися даними з іншими програмами можливо через текстові файли DBF-файли XML-документи. Друковані форми зберігаються у форматах Excel та HTML. Платформа надає можливість експортувати інформацію в Диспетчер бізнес-контактів для малого бізнесу Microsoft Office.

  OLE Automation, DDE

  Такі засоби інтеграції як OLE, OLE Automation та DDE можуть використовуватися спільно з програмними рішеннями на базі 1С:Підприємство. Ці інструменти дають можливість керувати іншими програмами за допомогою вбудованого мови, створювати звіти і графіку в Excel, мати доступ до інформації з 1С:Підприємства з інших програмних продуктів, використовувати для документів і звітів об’єкти з інших програм, наприклад, вставляти в звіти малюнки та графічні об’єкти.

  Технологія зовнішніх компонент

  Технологія створення додаткових програмних модулів, або зовнішніх компонент, створена компанією 1С для того, щоб користувачі мали можливість вирішувати завдання, для чого необхідна тісна інтеграція 1С:Підприємство з іншими рішеннями і обладнанням. До складу цієї технології включена необхідна інформація, а також приклади формування їх взаємодії з 1С:Підприємство зовнішніх компонент. Користувачі можуть самостійно розробляти додаткові програмні модулі на мовах MS Visual С++, MS Visual Basic, Borland Delphi або звертатися до незалежним компаніям.

  Робота з торговим устаткуванням

  До програм 1С:Підприємство гарантовано підключається велика лінійка торгового обладнання для роздрібних підприємств і складських комплексів: контрольно-касові машини, POS-термінали, сканери та принтери штрих-кодів, дисплеї покупця, електронні ваги, термінали збору даних. Фірма 1С забезпечує спільну роботу програми і обладнання з використанням технології зовнішніх компонент механізму обміну даними.

  Підтримка та сервіс

  Коли керівник приймає рішення про впровадження тієї чи іншої програми, він обов’язково повинен оцінити можливості розвитку в майбутньому. Індустріальна підтримка системи гарантована стандартизацією платформи і конфігурацій, розроблених на її базі.

  Типові рішення і сама платформа регулярно підтримується компанією 1С. При цьому рішення 1С і програми, розроблені сторонніми компаніями на основі 1С:Підприємства, можна оновлювати спільно, навіть якщо в програму вносилися індивідуальні зміни.

  Фахівці нашої компанії не тільки впроваджують, підтримують і розвивають програми лінійки 1С:Підприємство, але й надають консультації, надаючи компаніям допомогу в процесі постановки обліку та системи управління в компанії. Наші співробітники підтримують всю лінійку типових рішень, крім того, вони можуть впровадити галузеве рішення або доопрацювати програму з урахуванням специфічних вимог клієнта. Дуже важливо, що проект можна передати від одного фахівця з впровадження іншому. Система 1С:Підприємство влаштована таким чином, що нові фахівці можуть швидко зрозуміти суть проекту, а підтримку можна передавати того, хто гарантує краще обслуговування. Отже, придбання програми з системи 1С:Підприємство гарантує компанії-користувачеві, що вона не буде «прив’язана» до одного фахівця, програму можна буде використовувати і своєчасно оновлювати і підтримувати протягом довгих років.

  Масштабованість

  Програми 1С:Підприємство росте разом з компанією, де вони використовуються. У лінійку програмних рішень 1С:Підприємство входять однокористувацький і мережеві версії; версії для архітектури клієнт-сервер, крім того, представлена додаткова компонента для обміну даними між територіально розділеними офісами компанії. Всі варіанти конфігурацій функціонально сумісні, тому якщо компанія захоче розширити застосування програми і перейти від однокористувацької версії до можливості використання програми багатьма користувачами – такий перехід легко здійснити.

  Однокористувальницька версія

  Кожну конфігурація системи 1С:Підприємство має однопользовательськую версію. Цей варіант поставки призначений для роботи на одному комп’ютері і надає можливість використання всіх функцій для автоматизації облікових операцій, така версія також може бути адаптована під вимоги певної компанії.

  Мережева версія

  Якщо компанія набуває мережеву версію, програму можуть застосовувати кілька користувачів, які будуть працювати з однією базою даних. Всі коригування, що здійснюються одним користувачем, відразу відображаються у всіх користувачів. Крім того, система забезпечує можливість блокувати редаговані об’єкти так, щоб інші користувачі не могли їх міняти. Кожен користувач може мати свої права на доступ до інформації в системі, кожен може використовувати індивідуальний інтерфейс, щоб користувач міг мати можливість швидкого доступу до найбільш важливим для нього функцій і режимів.

  Версія для SQL

  Версія 1С:Підприємство для SQL – це варіант програми з розширеними можливостями, які надає можливість працювати з базою даних в режимі клієнт-сервер. Технологія клієнт-сервер збільшує надійність і продуктивність системи, робить її більш стабільною, що особливо важливо при великому числі користувачів і наявності баз даних великого розміру. Microsoft SQL Server використовується як сервер баз даних.

  Фахівці фірми 1С постійно займаються розвитком технологічної платформи 1 із 8. Здавалося б, сама платформа 1с 8.0 була представлена користувачам недавно, але ж з 31 липня 2003 року, коли було офіційно заявлено про вихід офіційної версії платформи 1с 8.0 минуло понад 8 років! Ніхто не буде сперечатися, що бізнес-середовище за цей час змінилася, змінилася і сама платформа. На зміну платформі 1c 8.0 наприкінці 2006 року прийшла ще більш досконала платформа 1с 8.1. Фахівці фірми 1С провели велику роботу з підвищення масштабованості платформи 1c v8, а також забезпечили наявність розширених функцій 1c v8. Таким чином, нова версія 8.1 стала втіленням концепції сталого розвитку та оновлення програмних продуктів 1с.

  напередодні 2010 року фірма 1С оголосила про вихід версії 1с підприємство 8.2. Нова версія програми володіє поліпшеними характеристиками масштабованості, пропонує нові можливості аналізу даних і адміністрування системи.

  Короткий опис статті: камін «НОКС +» пропонує послуги по продажу програм 1С ,КАМІН (Розрахунок заробітної плати),Настроювання,перенесення даних,Оновлення типових програм 1С,Інформаційно-методична підтримка,консультування по роботі з програмою.р.Наро-фомінськ,вул. Леніна 28 тел. 8-496-3415022

  Джерело: «НОКС +» програми 1С і КАМІН | ВКонтакте

  Також ви можете прочитати