• Різне

  КАМИНИ ЄВРОСТАНДАРТ, ВИРОБ НА КАМИНИ

  28.09.2015

  Оберете якість, ефективност і затишок !

  Фірма «Камини Євростандарт ООД» е създадена през 2005 година. Основната й дейност е виробництво на б’лгарскі горивни камери і скално-облицовъчни матеріали за камини. Услугите, които екипът ні україн, включват целия процес, свързан з производството проектиране, изработка, монтаж на камини.Като допълнителни послуги изработваме настилання, плотове і колони від мармур і граніт, а също і комини від бетон і кераміка.

  Какви видове камини предлагаме і як так оберете подходящият за вас модел?

  Изработваме всякакви видове камини по каталог, індивідуальний дизайн або поръчка на клієнта. Разгледайте секцията із проекти. които сме реализирали до моменту або прочетете повече за разликите між отделните моделі камини: класическа. френска. дизайнерска або открита каміна, etc .

  Работим з б’лгарскі і френски горивни камери. За облицювання обикновено използваме мармур, граніт, травертин та други видове естествен камък. Ако интериорът на помещението го изисква, предлагаме на клієнта по-авангардна облицювання – від кераміка, стъкло, полиран метал і неръждаема стомана..

  Нашите консултанти і дизайнери ще ві помогнат так оберете подходящата каміна за вашето приміщення. Тя трябва да бъде съобразена з розміру му. Ако стаята е голяма, препоръчваме та се подбере такава, която та се превърне в център на помещението і близько нея та се разположат кътове за забавление і почивка. На випадок, че стаята е по-малка, най-важното е да се вземат точни размери та е изработена според цінностях. Това гарантира, че няма та затисне помещението або так го затопля твърде багато, което но го направи доста скъпо за поддръжка і некомфортно за обитаване.

  По-скромний бюджет не означава по-скромний дизайн. Разгледайте колкото се може повече списання за інтеріор і декорація, съветвайте рє з нашите фахівці та със сигурност ще намерите ефектно і не толкова скъпо рішення.

  По-важлива від дизайну обаче е ефективността. Екипът на «Євростандарт» създава моделі горивни камери за камини, които дават топлін на будинку ві і ві помагат та намалите разходите сі за опалення.

  Какви са повзіть від опалення з каміна

  Икономично і ефективно опалення

  Ако кількома камината е била белег на лукс, то в наші дні тя е єдно практично рішення за опалення. Качествена горивна камера з въздушна або водна риза, з предлаганите на пазара системи за въздушно опалення сметките ві намаляват чувствително, а цялото ві житло е топло.

  Придава затишок і атмосфера

  Живият огън винаги е надавав затишок і атмосфера на помещенията. Все єдно дали ще се спрете на открита каміна, класическа або зідана каміна або модел із унікальний, дизайнерський вигляд. Покрай нея се събира цялото ві сімейство. Ако е във фоайето на хотіла, гостюєте предпочитат та отдъхват близько нея за коротко. У ресторанта маса до каміна винаги е по-желана від останалите.

  Според статистиките 1 від всеки 5 душі, които купуват апартамент/къща, предпочитат жилището так і з каміна, въпреки чє цената му е по-висока.

  Колко се повишава цената на імот. З 12%.

  Изработка на проект – защо так повірите на «Євростандарт»

  Високо якість на изработката і пълен пакет послуги – від проектирането до монтажу.

  Проектантите ні непрекъснато розвива і подобряват своите вміння. Стежать съвременните тенденції дизайну на камини і съумяват та създадат моделі, відмінно балансиращи між модерността і класиката.

  «Камини Євростандарт» разполага і з відмінна производствена база в гр. Софія.

  Слід като се проектира, всяка каміна се създава индивидуално. Не работим на конвейр, което ні позволява та се съобразим з особеностите на конкретното простір.

  Работим з б’лгарскі і френски горивни камери. А по-голямата част від нашите майстори, които монтират і облицоват вашата горивна камера са з 15 години професионален досвід.

  Разнообразни облицовъчни матеріали.

  Отговаряме на вашите изисквания і смак.

  Дългогодишната ні робота в областта на камини за вграждане ні навчила бързо та разпознаваме смаку на всеки клієнт і так му предлагаме проектиране і изработка която но го харесва і ще отоплява ефективно будинку му.

  Поверете вашата поръчка за каміна на нас. Потърсете ні, за так обсъдим подробностите. Гарантираме ві, че ще останете доволни!

  Ъглова каміна за індивідуальний проект

  Короткий опис статті: камини 0889/ 455 222 Б’лгарскі виробників на горивни камери і камини, камини за вграждане, магазин за камини Софія, облицювання за камини. камини

  Джерело: КАМИНИ ЄВРОСТАНДАРТ — ВИРОБ НА КАМИНИ

  Також ви можете прочитати